Demokrati - fra græsk: demos - folk, og kratos - styre

Temasider om samtidshistorie, samfundsfag og kvalitet

Oversigt

Gode links

Samtidshistorie, samfundsfag og kvalitet