Grundlovsspillet!

Et sjovt familiespil for hele klassen!

1.      Gå sammen to og to

2.      Find den danske grundlov på nettet eller på bog

3.      I skal nu lave i alt 10 opgaver à la:

a.      ”I hvilken paragraf kan man læse om betingelserne for suverænitetsafgivelse?” [svar: §20]

b.      ”Hvor mange folketingsmedlemmer skal der til for at udskrive folkeafstemning om en vedtagen lov?” [svar: 1/3 (60 medlemmer) – se §42 stk 1]

c.       ”Hvornår er Folketinget beslutningsdygtigt?” [svar: 50% til stede - se §50]

4.      Find en gruppe at samarbejde med: I udveksler nu jeres opgaver, fx elektronisk! Aftal en tidsgrænse – fx 10 eller 15 minutter. Hvem kan løse flest af modpartens opgaver?

5.      Game over

God fornøjelse!